Vi behöver en revisor

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
8 december, 2016
Bakåtpil

Vår revisor Björn Runmalm slutar efter många år som JRSK´s revisor. Vi är därför i behov av en ny som skall väljas på årsmötet. Björn har lovat att lotsa den nya revisorn i arbetet. Du som känner att det här kan vara ett roligt till fälla att bidraga till klubbens fortlevnad så anmäl dig till Irene Böhm eller Claes Engelin i valberedningen.

Hans

webbredatör