Nyheter medlem

Nya funktionärer

Vi behöver nya funktionärer. Det är väldigt trevligt och givande att vara medlem i JRSK och träffa andra medlemmar på våra klubbaftnar, eskaderseglingar, funktionärsträffar, årsmöten mm. Nu närmar sig nytt år och årsmöte och det innebär också nyval och omval…