Medlemmarna bestod av besättningarna på de svenska segelbåtarna: ALLI CAT, NEREIDES, PAMINA, ORKESTERN, REUNION, SHENANDOAH och SOFIA. Utöver dessa skulle besättningen på LEONI, som inte var närvarande, vara medlemmar och som hedersmedlem invaldes Bengt Danielsson.
Grundarna

JRSK bildades officiellt den 13 juli 1987 klockan 17.45 i Papeete, Tahiti. Det var 13 personer som samlats och bestämde sig för att bildade en kamratförening, Jorden Runt Seglar Klubben var född. Gruppen seglade med syftet att utbyta och förmedla erfarenheter av att segla just jorden runt.

Sten Stenström valdes till ordförande, Heinz Roegner till vice ordförande och Miriam Roegner till kassör. De flesta fick någon uppgift såsom ledamot, revisor osv. Årsavgiften fastställdes till 20 USD, per år och båt.

JRSK idag

På senare år har JRSK:s syfte breddats till all form av långfärdssegling och besättningarna uppgår till c:a 200 stycken. JRSK arbetar för att medlemmarna skall utbyta erfarenheter, få större kunskaper om långsegling och ta steget att kasta loss. Detta sker genom erfarenhetsutbyten, debatter, information och utbildning. JRSK ordnar också olika aktiviteter så som eskaderseglingar och pubkvällar med föredrag.