Styrelsen består av: Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid alla styrelsemöten bjuds dessutom en representant in från varje funktion inom klubben.

Logga in och klicka på funktionärsrollen för läsa om funktionären.

JRSK funktionärer
Ersätt '(at)' med '@' och ' punkt ' med '.'
Ordförande Mats Wångdahl ordforande(at)jrsk punkt org
Vice ordförande Claes-Olof Kall v_ordforande(at)jrsk punkt org
Sekreterare Nils Andréasson sekreterare(at)jrsk punkt org
Kassör Ann-Kristin Cederholm kassor(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Lillemor Fransson Billig varvet(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Laila Kall varvet(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Lisa Köhler Rundqvist varvet(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Inger Ludvig varvet(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Kristina Nilsson varvet(at)jrsk punkt org
Webbredaktör Rikard Thulin webbredaktor(at)jrsk punkt org
Webmaster Anders Nilsson webmaster(at)jrsk punkt org
Klubbmästare Mats Johansson klubbmastare(at)jrsk punkt org
Klubbmästare Laila Kall klubbmastare(at)jrsk punkt org
Klubbmästare Claes-Olof Kall klubbmastare(at)jrsk punkt org
Klubbmästare Mia Raunegger klubbmastare(at)jrsk punkt org
Revisor Karin Andersson revisor(at)jrsk punkt org
Revisorsuppleant Heléne Hurtig
Valberedning Nowak Ljungberg valberedningen(at)jrsk punkt org
Valberedning Carl Ljungberg valberedningen(at)jrsk punkt org
Tjejsektionen Camilla Ljungberg tjejer(at)jrsk punkt org
Båtar Lisa Köhler Rundqvist batar(at)jrsk punkt org
Avseglare Johan Prison avseglare(at)jrsk punkt org
Teknikråd Gunnar Bulukin teknik(at)jrsk punkt org
Teknikråd Claes-Olof Kall teknik(at)jrsk punkt org
Teknikråd Tommy Källberg teknik(at)jrsk punkt org
Teknikråd Hakan Landberg teknik(at)jrsk punkt org
Teknikråd Anders Nilsson teknik(at)jrsk punkt org
Teknikråd Johan Prison teknik(at)jrsk punkt org