Styrelsen består av: Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid alla styrelsemöten bjuds dessutom en representant in från varje funktion inom klubben.

JRSK funktionärer
Ersätt '(at)' med '@' och ' punkt ' med '.'
Ordförande Mats Wångdahl ordforande(at)jrsk punkt org
Vice ordförande Pia Fredriksson v_ordforande(at)jrsk punkt org
Sekreterare Nils Andréasson sekreterare(at)jrsk punkt org
Kassör Gunnar Frej kassor(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Lena och Leo Bos varvet(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Lillemor Fransson Billig varvet(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Heléne Hurtig varvet(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Inger Ludvig varvet(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Kristina Nilsson varvet(at)jrsk punkt org
Webbredaktör Bosse Niklasson webbredaktor(at)jrsk punkt org
Webmaster Anders Nilsson webmaster(at)jrsk punkt org
Klubbmästare Hans Andreasson klubbmastare(at)jrsk punkt org
Klubbmästare Jan Bruce klubbmastare(at)jrsk punkt org
Klubbmästare Laila Kall klubbmastare(at)jrsk punkt org
Klubbmästare Claes-Olof Kall klubbmastare(at)jrsk punkt org
Revisor Karin Andersson revisor(at)jrsk punkt org
Revisorsuppleant Klas Hagberg
Valberedning Nowak Ljungberg valberedningen(at)jrsk punkt org
Valberedning Carl Ljungberg valberedningen(at)jrsk punkt org
Tjejsektionen Irene Böhm tjejer(at)jrsk punkt org
Tjejsektionen Lotte Edvardsson tjejer(at)jrsk punkt org
Tjejsektionen Ulla Sjöstedt tjejer(at)jrsk punkt org
Båtar Lisa Köhler Rundqvist batar(at)jrsk punkt org
Avseglare Johan Prison avseglare(at)jrsk punkt org