Späckhuggare runt Spanien och Portugal

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
8 juni, 2023
Bakåtpil

Text: Lisa Köhler, s/y Randivåg

I år har vi seglare fått hjälp av ett forskarteam att segla säkert i Spanien och Portugal där späckhuggare finns. Det är teamet på CIRCE (Conservación, Información y Estudio sobre cetáceos) med dr Renaud De Stephanis i spetsen som ger daglig information till seglare om var späckhuggarna befinner sig och vi kan då välja att segla i mer säkra områden.

Forskarteamet från CIRCE har studerat späckhuggare i havet kring Barbate i Spanien under lång tid och de kan se att de har ändrat sitt beteende sen 2010. Späckhuggarna kommer till området på våren för att fånga tonfisk och då tonfisken nästan försvann kring 2006 föddes nästan inga nya kalvar fram till 2010 och väldigt få fram till 2014. De vuxna späckhuggarna måste lägga mer tid på att fånga föda och kalvarna fick i större utsträckning klara sig själva. De nya kalvarna hade inga unga späckhuggare som kunde visa dem vad de kunde göra när de äldre späckhuggarna var under vattnet (i genomsnitt fyra minuter under vattnet och en minut vid ytan). Kalvarna hittade då på olika sätt att roa sig, från att leka med skräp på vattenytan till att leka med de valskådningsbåtar som nu blivit vanliga i området. När kalvarna tröttnat på att simma efter de snabba valskådningsbåtarna, började de ”leka” med de långsammare segelbåtarna.

Renauld de Stephanis menar att det nu är viktigt att vi lär späckhuggarna att de inte skall ”leka” med segelbåtar. Detta görs bäst på två sätt:

  1. Genom att segelbåtar inte seglar genom de områden där späckhuggarna jagar mat
  2. Hittar något som gör att späckhuggarna vänder om när de närmar sig en segelbåt

Första delen har de börjat med i år, de tillhandahåller daglig information om var späckhuggarna är. Den andra punkten har de just börjat jobba med och hitills kunnat konstatera att ”pingers” och sand som hälls i vattnet har ingen effekt, snarare blir späckhuggarna mer intresserade av båten som har detta runt sig.

Forskarteamet ger också råd till seglare: segla inte i områden där späckhuggarna jagar tonfisk, segla nära kusten (vid 20 meters-kurvan), om späckhuggare kommer gå för motor så fort som möjligt mot grundare vatten. Det råd som gällde tidigare, att stoppa båten, har alltså ersatts av ”fort bort från späckhuggarna”. Det innebär också att rekommendationen är att ha motorn på när vi seglar i områden där späckhuggarna finns så vi så fort som möjligt kan lämna området om späckhuggarna kommer nära båten.

Vi som seglar i södra Spanien och Portugal har haft stor hjälp av informationen om var späckhuggarna befinner sig och antalet segelbåtar som skadats har minskat. CIRCE har sagt att liknande information kommer finnas längs Portugals västra kust och i nordvästra Spanien när späckhuggarna kommer dit.

Denna information kommer att uppdateras på JRSK hemsida under sommaren.

För mer information:

  • Ladda ner appen Orcinus (finns där appar finns)
  • www.orcas.pt, där kan man anmäla sig till olika diskussionsgrupper för mer information

Här kan du läsa andra texten om späckhuggare