Problem med att skicka dygnsrapporter via Androidappen

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
17 oktober, 2017
Bakåtpil

Det har kommit till vår kännedom att ett fåtal har haft problem med att skicka dygnsrapporter via Androidappen (dygnsrapporter via IOS finns inte). Här kommer lite hjälp för att få det att fungera:

Tänk på att din telefon eller surfplatta måste finnas på en plats i båten som nås av GPS-signalerna om du använder automatisk registrering av positionen en gång per dygn.

Om du har en lite nyare enhet med Android 6.0 eller senare måste appen vara undantagen från enhetens batterisparfunktioner. Detta kontrollerar du i enhetens inställningar, det ser lite olika ut beroende på version och modell.

Om du har en enhet med Android 4.3 eller äldre är det viktigt att enhetens klocka – omräknat till UTC – inte går för fort. Är klockan mer än två minuter före GPS-tid (UTC) registreras inga positioner. Jämför exempelvis med din plotters klocka.

Fair wind
Gunnar
Webmentor