OSK-radio

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
29 augusti, 2017
Bakåtpil

OSK-radio fr.o.m. sept 2017

Sommarpassningen upphör för säsongen. Nu koncentrerar vi oss på kontakter för farvatten längre bort än Engelska kanalen. Ropa gärna in för att kontrollera att din radio fungerar och för att stimulera de frivilliga radiooperatörerna att passa radion.

MARINRADIO Kl 11.15 – 11.30 utc (sporadiskt även kl.19.15 utc) 16528 kHz (reserv 16546) (alt.12353 / 18843 / 22159)

SEA-21/22 Mats

SEA-25 Janne

SEA-26 Rikard
AMATÖRRADIO Kl. 11.30 – 11.45 utc (sporadiskt även 19.30 utc) 14325 kHz (reserv 14328) (alt. 14328 / 18115 /21325)

SM1CQA  Rikard

SM4DLS  Gustaf

SM5DXJ  Mats

SM5TJH  Janne

OZ8YW   Helge
OBS! Eftersom passningen sker på helt frivillig basis, kan det bli någon enstaka dag per år som vi inte kan garantera någon passning.
För önskemål om andra radiotider, kontakta gärna OSK:s radioansvarige Janne Hult 0702-970133