Ny avseglargrupp

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
15 oktober, 2019
Bakåtpil
Johan Prison informerar
Ny avseglargrupp startas
Om intresse finns startas en ny avseglargrupp i november. De som avser avsegla under de kommande 1-5 åren är välkomna att träffas varje månad och gemensamt samla och utbyta tips och ide’er, utbyta erfarenheter och kanske göra gemensamma inköp. Undertecknad samordnare bidrar med erfarenheter från två Atlantseglingar.
Om du är intresserad, hör av dig till samordnaren Johan Prison, syxavita@gmail.com  tel 070-5916270