Kurs i LRC

Skrivet av
Gunnar Bulukin
Datum
7 september, 2015
Bakåtpil

JRSK har förhandlat fram med Västkustkretsen om en utbildning i LRC för samma pris som medlemmar i SXK, det vill säga 1500:-.
Kursen börjar tisdagen den 15/9.

Här är stommen i LRC, gång för gång.
Dag 1 Intro. GMDSS, bakgrund och användning.
Frekvens/Våglängd. Simplex/duplex, Semi duplex, Vågutbredning
2 Antenner/ vågutbredning
3 Trafikteknik, Anropssignaler, publikationer
4 VHF, MF, HF-trafik, Kanaler o frekvenser
5 Bokstavering, Användning av kanal 16, Säkerhetstrafik, EPIRB, SART, DCS, mm
6 en helgdag på Sjöbefälskolan, praktiska övningar.
7 Repetition
8 Förhör för LRC
Förkunskaper SRC el VHF-intyg/D-Cert

Är du intresserad så gör en anmälan senast fredagen den 11/9 via nedanstående länk.
http://www.vastkustkretsen.se/Utbildning/Kursprogram

Fair wind
Gunnar