JRSK Teknikråd

Skrivet av
Anders Nilsson
Datum
6 april, 2023
Bakåtpil

För stöd till medlemmar på långsegling!

Nu finns det ett Teknikråd bestående av några kunniga och
teknikintresserade JRSK medlemmar!

Syftet är att snabbt kunna bistå medlemmar med stöd och vägledning i
tekniska frågor. I första hand vänder sig rådet till medlemmar som är
ute på långsegling men också till medlemmar som i en nära framtid skall
avsegla.

Vi ser ett antal teknikområden som motor/drivlina, elsystem,
navigationsutrustning, kommunikationsutrustning, mast/rigg etc.
Förhoppningen är att rådets samlade kunskap skall vara tillräcklig för
en adekvat rådgivning och problemlösning inom dessa områden. Rådet kan
givetvis ta hjälp av andra medlemmar och personer utanför JRSK.

Teknikrådet avser också att samla på sig diverse kunskaper i en för
medlemmar tillgänglig kunskapsbank samt skriva artiklar om teknik i
Varvet.

I rådet ingår i ett startläge följande medlemmar:

Tommy Källberg, Gunnar Bulukin, Johan Prison, Anders
Nilsson, Håkan Landberg och Claes-Olof Kall.

Teknikrådet når Du enklast på följande mailadress: teknik@jrsk.org