Information från höstens första klubbträff

Skrivet av
Gunnar Bulukin
Datum
3 september, 2015
Bakåtpil

Intresset var mycket stort för s/y Randivågs segeläventyr runt Kap Horn och i Patagonien, ett föredrag som presenterades av Randivågs besättning/ägare Lisa och Sven-Gösta. Nästan sextio medlemmar bänkade sig med macka och dryck och hann före, i paus och efter föredraget också uppdatera varandra om sommarens segeleskapader. Under föredraget fick alla sig till livs en beskrivning om segelvatten som manar till respekt, om fenderdelfiner och ångbåtsänder, om glaciärer och deras kalvning, om andra länders ordningar samt så klart information om var det finns lämpliga ankarplatser och var provianteringen görs bäst och hur.

Randivågs besättning har utarbetat ett förhållningssätt utifrån tre nödvändiga förhållanden, nämligen TID, UTHÅLLIGHET och TÅLAMOD, i Randivågs språkbruk sammanfattas dessa nödvändiga förutsättningar med TUT. TUT behövs för att klara segling i aktuella vatten och TUT måste skapas, vidmakthållas och delas för ett lyckosamt resultat.

Det var ett stort engagemang under frågestunden och det ställdes frågor och diskuterades kring bland annat språk, försäkring, ankare och kätting, sjökort och plottermjukvara, utmattning och skador på utrustning. Lisa och Sven-Göran kommer på önskemål att uppdatera sin hemsida med intressanta uppslag som diskuterades under frågestunden och alla välkomnas för övrigt också att fortsatt följa deras segeläventyr på hemsidan. www.randivag.se

Föreningen riktar ett stort tack för det intressanta föredraget och för det trevliga och inspirerande framförandet. Ett tack också till alla medlemmar som ville rivstarta hösten med segeläventyr och gemenskap.

Nästa klubbträff genomförs den första onsdagen i oktober, den 7 oktober, och då står mathållning och förvaring av mat på agendan. Utskick kommer på Er mail ett par veckor innan träffen genomförs.

Från Klubbmästarna

?????

?????

?????