Certifikatkurs

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
20 februari, 2017
Bakåtpil

Information från Gunnar Bulukin

Det startar en ny certifikatkurs torsdag den 6 april på Radiomuseet, Anders Carlssons gata 2, på Lindholmen. Tiden är 19.00 – 21.00 ett antal torsdagar framöver.

Är man inte redo för prov före sommarlovet så fortsätter vi efter semestrarna.

För intresserade skicka ett mail till Bengt, SM6BLT, meduppgifter om adress, tel.nr. och mailadress Bengts mailadress är benli@telia.com