Medlemmars inrapporterade positioner

Röd markering – ändrade under de senaste 5 dagarna.
Instruktioner för hur du kan registrera din position hittar du här: Båtar på haven

AIS Positioner Marine Traffic

Här kan du se de senaste positionerna från JRSK båtar som rapporterats till marinetraffic.com
Datan är inte filtrerad vilket innebär att det ibland inte är aktuell. MT har historik på JRSK-båtar som vi bara visar.
Kartan är ett komplement till “Båtar på havet”

Allmäna Winlinkpositioner

Här är en länk till senaste angivna Winlinkpositioner
För att söka en specifik båt så anger du “callsign” längst upp till vänster på kartan exempel: SA6BQZ