Årsmöte 2022

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
10 maj, 2022
Bakåtpil
19 mars 2022

Åter igen har klubben haft ett årsmöte där mycket diskuterades och beslutades.
Mötet inleddes med ett mycket trevligt och roligt föredrag av Gustav Hulthe, ”2 1/2 varv runt jorden”

Därefter drog själva årsmötet igång.

Ny medlemsavgift till 350 kr, en livlig diskussion om föreningens logga och Varvets vara i
pappersform eller digitalt, papp- och tryckkostnader stiger hela tiden.
Det landade i att styrelsen skulle ta reda på under året vad medlemmarna egentligen tycker.
Papperstidning kommer i alla fall i brevlådan hela 2022.
När det gäller loggan beslutades ingen förändring, den gamla skall vara kvar.

Däremot blev många funktionärer omvalda på ytterligare ett år och det innebär att nästa år
måste många nya platser fyllas av nya funktionärer.
En utmaning!