Alandia / Pantaenius

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
27 maj, 2020
Bakåtpil

Att ställa upp när det gäller!

En av våra medlemsbåtar har, som ni vet, fått allvarliga problem under sin
hemsegling från Karibien till Sverige.
För att reda upp sin situation så vände skepparen stäven mot USA dit han är
på väg just nu 27/5.
Eftersom hans försäkring hos Alandia inte omfattade det seglingsområdet så
är han helt oförsäkrad.
På uppdrag tog jag kontakt med dem och frågade om de kunde utöka hans
område.
Svaret var att de inte pratade om en specifik försäkringstagare innan ägaren
hade skickat en fullmakt till dem!!
Efter förnyad kontakt där vi gjorde ett simulerat fall så informerade de att
de inte tecknar någon försäkring för Amerikanska vatten och att de inte kan
ordna en ansvarsförsäkring över huvud taget.
Det hjälpte inte att det var en krissituation och att det faktiskt var deras
försäkringstagare.
(För att angöra en marina så måste båten vara ansvarsförsäkrad och man får
inte ens angöra en hamn utan att kunna visa upp försäkringsbrevet!)

Jag tog kontakt med Pantaenius som direkt utan problem, utifrån båtens
aktuella situation, ställde upp med att teckna en ansvarsförsäkring.
Inget krångel, inga fullmakter utan konstruktiv handling i en krissituation.
Verklig heder åt Pantaenius och deras personal, ingen nämnd och ingen glömd.
Jag kan däremot inte säga samma sak om Alandia!
Fair wind
Gunnar Bulukin
JRSK lots