Nya funktionärer

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
10 januari, 2019
Bakåtpil

Vi behöver nya funktionärer.

Det är väldigt trevligt och givande att vara medlem i JRSK och träffa andra medlemmar på våra klubbaftnar, eskaderseglingar, funktionärsträffar, årsmöten mm. Nu närmar sig nytt år och årsmöte och det innebär också nyval och omval av klubbens funktionärer. Vi är ca 450 personer i klubben och av dem är det 20-25 personer som är funktionärer. Hade vi inte haft dessa funktionärer hade vi inte haft en fungerande klubb, det vet vi alla.

Några av våra medlemmar är ute och långseglar, några medlemmar har varit ute och seglat och några ger sig snart iväg och andra drömmer om att långsegla någon gång framöver. Alla behövs vi i klubben för att ge den rätt dynamik och i den bästa av världar finns det samma dynamik i funktionärsgruppen. Framför allt vore det väldigt roligt om du som kommit hem efter en långsegling ville engagera dig som funktionär och föra dina erfarenheter vidare. Likadant med dig som släpper förtöjningarna om några år, vad roligt om du kom med i vår funktionärsgrupp. Och tänk vilka erfarenheter och tankar du skulle kunna tillföra JRSK.

Du kan alltid prata med mig, någon av klubbens andra funktionärer eller valberedningen (Peter Skoglund, valberedningen (at) jrsk.org) om du undrar vad det innebär att vara funktionär eller vill anmäla ditt intresse av att driva klubben framåt. De poster som jag i dagsläget vet kommer bli vakanta är ordförande, sekreterare, revisor, redaktörer för tidningen Varvet och klubbmästare. Det är roligt att vara funktionär och vara en del av den gemenskapen, så kom igen…