Union, Island, Clifton, Harbor, Jantis, Happy, Island                                                                                                                                  Bild: Bella Luna

Syftet med föreningen är att främja kontakten mellan medlemmarna och att sprida kunskap om långsegling.

Snabblänkar