Syftet med föreningen är att främja kontakten mellan medlemmarna
och att sprida kunskap om långsegling.

OBS. Hög tid att uppgradera ditt gamla VHF certifikat till SRC!
Har du dessutom kortvåg ombord och vill använda marinkanaler så måste du ha ett LRC.

SXK:V annordnar kurser i höst med början i slutet av september.

Snabblänkar