Syftet med föreningen är att främja kontakten mellan medlemmarna
och att sprida kunskap om långsegling.

Snabblänkar