Tips för din AIS

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
29 augusti, 2017
Kategori
Bakåtpil

Tips när du programmerar din AIS klass B Fler och fler av våra medlemsbåtar installerar AIS ombord. Lite att tänka på när du programmerar den. Namn: Det namn som du lägger in skall vara det som står i  ditt VHF-tillstånd från PTS. Det skall inte börja med S/Y eller liknande. Svenska tecken skall skrivas utan prickar och inte omvandlas till aa för å, ae för ä och oe för ö!! (Tittar någon med kikare på båten som heter Ärlan så förstår man Arlan men inte Aerlan.) Längd o bredd: Man kan bara ange hela meter i AIS-systemet. Om din båt är 11.55 * 3.45 så måste du runda av till hela meter. Typ av fartyg: 36 är Segelfartyg och 37 är Fritidsfartyg. Det är under tillståndsinnehavaren ansvar att välja typ av fartyg. OBS! Glöm inte att informera PTS att du har en AIS ombord. Ditt VHF-tillstånd skall uppdateras med AIS frekvensen. Övrig radioutrustning såsom Epirb, MF/HF mm skall också finnas på ditt tillstånd. Uppdateringen är kostnadsfri! Gunnar Bulukin JRSK139