SKEPPSAPOTEK, SJUKVÅRD

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
27 februari, 2018
Bakåtpil

Skeppsapotek, vaccinationer m.m.

  • – Apoteket Svanen på Linnégatan är specialiserade på sjöfart.
  • – Carlanderska har en utlandsavdelning. Se även på JRSKs hemsida.
  • – Ta med engångssprutor.
  • – Se till att ha ett intyg som visar att medicinerna är för personligt bruk, annars

kan det bli problem vid inklareringar.

  • reginasailing.com har info om skeppsapotek.
  • onpassage.com landinfo om sjukdomar, väder etc.
  • – Infektionskliniken på Östra Sjukhuset är kunnig och vaccinerar och är

dessutom billigare än de privata vaccinationscentralerna.

  • – Be tandläkaren om ett nödlagningskit.

2006-11-01