SEGEL, RIGG

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
27 februari, 2018
Bakåtpil

Maststeg

                   Montera fasta steg med bred fotplatta. Högsta stegen monteras så att masttoppen är i

halshöjd, annars får man inget stöd och båtsmansstolens stropp kommer för högt upp

och in i linskivan.

2006-05-10

 Segel

Stormsegel måste vara välskurna för att kunna kryssa. Stormfockens skotpunkter ska sitta

långt in för att kunna kryssa.

2006-05-10

Reservvant

Extra hakbeslag med vajerstump och vajerlås för att reparera brustet vant. Vajern går oftast

av vid övre hakbeslaget.

2008-01-02

Preventergaj

Färdiga preventergajar fästa i bomnocken och löper föröver med färdig ögla som kopplas till

tamp som går till sittbrunnen via block i förknapet.

2008-01-02