Radio

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
25 april, 2019
Kategori
Bakåtpil

Radiokommunikation VHF & SSB

Det finns mycket skrivet på nätet så nedanstående ger bara en överblick, på sid 2 finns det web adresser till några bra källor.

Rekommendationen är att tidigt börja med utbildning och installation för den radiokommunikation du vill använda:

  • SRC (Short Radio Certificate för VHF radion), SXK arrangerar kurser
  • LRC (Short Radio Certificate för marin radion), SXK arrangerar kurser
  • Amatör Radio Certifikat, radio amatörklubbar arrangerar kurser (tekniskt mer krävande än LRC utbildningen)

Fördel med LRC är att man kan vara aktiv på seglarnäten, få information och vid behov fråga andra på seglarnätet om hjälp. Har man enbart satellittelefon ombord kan man inte lika enkelt få hjälp från andra seglare.

Ladda hem GRIB filer:

  • Satellittelefon, kostnad för varje byte med data
  • Med LRC är det en årlig kostnad för ”Sailmail” på 275 USD/12 månader
    Airmail mjukvaran kostar inget.
  • Amatörradio, ingen årlig kostnad. Mail mjukvaran WinLink kostar inget.


PTS Tillstånd/License skall innehålla information om utrustningskategorier ombord, tex:

Radiotelephony (VHF) ……. MHz

EPIRB ……. MHz

I Sverige kan man inneha vilken radioutrustning som helst utan tillstånd, användning av radioutrustningen kräver tillstånd och certifikat.

Utomlands måste man ha tillstånd och certifikat för att inneha radioutrustning ombord.

Köp begagnat för att få så bra pris som möjligt, Blocket och hemvändande båtar kan ge napp. Räkna med 15-20 ksek för begagnat kit, ett nytt Pactormodem kan kosta 15-20 ksek.

Några teknik tips

12 volt matning till radiostation bör vara 16/25 kv mm.

Jordplan: sintrad platta på skrovets utsida, slinga på insidan av GRP skrov, utanpåliggande järnköl.

Galvanisk isolering mellan jordplan och tuner.

10 varv i bägge ände på kontrollkablen till tunern.

Antennkabel kan behöva ferriter (järnkärnor).

Separera kablarna vid installation för att undvika störningar.

Akterstaget kan användas som antenn, använd moderna isolatorer, en placeras 1 meter från masten och den lägre på ”lämplig” höjd mtp personsäkerhet och antennens avstämning.

Web adresser

https://www.srsab.se/#

https://butik.limmared.nu/sv/

https://jrsk.org/langsegling/ssb/

http://www.tootiki.se/Tips/SSB

http://www.cruiserswiki.org/wiki/Email_at_Sea

Några JRSK medlemmar att bolla installationsfrågor med:

Gunnar Bulukin

Svante Jacobson
Använd matrikeln för att finna fler med HAM radio ombord.

Vanliga stationer
ICOM 706MKII

ICOM M802