Långsegling, skatteverket & försäkringskassan

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
13 december, 2023
Bakåtpil

https://www.sailaround.info/artiklar/2006-3-Odysse-Regelverk.pdf

Att vara borta från Sverige. Mycket bra sammanfattning från 2006.

 


 

https://sittbrunnen.se/segling-79/langsegling/2365-foersaekring-sjukvard-pa-langsegling-och-bla-kortet

 

– Om man åker i väg mer än ett år utanför EU/EES och Schweiz och Storbritannien har man inte rätt till kortet, berättar Elisabeth Rydberg när jag ringer upp Försäkringskassan för att reda ut vad som verkligen gäller.

 

-Inom EU/EES och Schweiz och Storbritannien måste man vara bosatt i något land. Vi hade ett fall med en båt som seglade i EU, berättar hon. Vi bedömde att de var starkast kopplade till Sverige. Det finns inga fasta tidsgränser utan det handlar om var man har sin stadigvarande bosättning.

 

Att ha en fast adress i Sverige kan alltså vara viktigt om man ska ut och långsegla. Även Skatteverket är intresserad av det. Utan en fast bostad, den behöver inte vara stor men gå att bo i, kan man bli utskriven ur Sverige. När Försäkringskassan hade skrivit ut mig hörde snart Skatteverket av sig.

Jag svarade att jag kommer att segla runt under de närmaste åren, men komma hem regelbundet och fick det glädjande beskedet från handläggaren:

 

”Tack för snabbt svar! Innebär det att du besöker din adress i Sverige (hos din dotter) regelbundet och alltså inte har något annat fast boende utomlands (båten räknas inte som fast eftersom jag antar att den inte ligger still på ett ställe)?

 

I så fall är min bedömning att du ska fortsätta vara folkbokförd i Sverige.

 

Om du däremot är iväg i ett år eller mer utan att besöka Sverige och folkbokföringsadressen alls bör du anmäla utvandring under den tiden du är iväg.”

 

– Dock är det ju så att vi gör en bedömning från fall till fall beroende på samtliga omständigheter

 

https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan/folkbokfordparattadress.4.5b35a6251761e691420599d.html


 

Jag ska backpacka utomlands ett tag

Om du planerar att vara utomlands kortare tid än ett år påverkas inte din folkbokföring. Om du förlänger din utlandsvistelse till ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket. Det gör du på blanketten som heter Anmälan – Flyttning till utlandet (SKV 7665).

 

https://www.boupplysningen.se/boende/folkbokforing

 


 

Det är olagligt att folkbokföra sig på fel adress

Att skriva sig på en adress där man inte bor är ett brott mot folkbokföringslagen, sedan en lagändring i juli 2018. Tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor, men reglerna skärptes för att motverka bidragsfusk och andra brott som görs genom att registrera sig på fel adress.

Den som medvetet folkbokför sig felaktigt riskerar i dag att straffas med böter, eller i värsta fall fängelse i högst sex månader. Vid grövre fall, som till exempel systematiska eller mycket omfattande folkbokföringsbrott, är straffet fängelse i upp till två år.

https://www.forsakringskassan.se/privatperson/flytta-jobba-studera-eller-fa-vard-utomlands/flytta-utomlands

 


 

Ska jag anmäla till Försäkringskassan att jag flyttar?

Du ska anmäla till Försäkringskassan när du flyttar till ett annat land så att vi kan utreda om du är fortsatt försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan, till exempel om du blir sjuk.

 

Vad händer när jag har anmält?

När du har anmält till oss utreder vi om du ska vara fortsatt försäkrad i Sverige. Vad som gäller för dig påverkas av vilket land du flyttar till.

https://slf.se/student/app/uploads/2020/06/utskrivningar-atttankapa.pdf