JRSKs klubbmöte 2 april 2014 – tema ”Säkerhet ombord”.

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
6 april, 2014
Bakåtpil

För långseglare är säkerhet en viktig fråga. Man är långt ifrån den vanliga tryggheten hemma i Sverige och uppstår problem får man många gånger lösa dem själv. På JRSKs klubbkväll den 2 april var temat just säkerhet ombord. Föredraghållare var Mats Mellberg, en erfaren sjöbjörn och skeppare i Sjöräddningssällskapet med bl.a. just säkerhetsfrågor som specialitet.

Säkerhet är i första hand en fråga om förutseende, en genomgång av riskfaktorer och planering för deras konsekvenser, menar han. Att tänka igenom olika scenarior och rusta den egna båten på rätt sätt är den bästa försäkringen. Säkerheten ombord höjs hela tiden genom den tekniska utvecklingen. Framförallt har kvalitet och tillgång till väderprognoser, navigationsutrustning, radar, AIS, radio/satellit-kommunikation m.m. gjort sjölivet mycket säkrare. Och det kommer mycket nytt hela tiden. Vem har t.ex. hört talas om att laserstrålar kan komma att ersätta handbloss? Mats gick igenom de olika alternativen för att höja säkerheten och lämnade många värdefulla tips på vägen. Ett föredrag som i högsta grad uppskattades av de närvarande 35-talet JRSKáre.

Ett par som just anlänt hem efter sin jordenruntsegling utan några större säkerhetsproblem, Lars och Lisbeth Wennergren i båten HILDA, gratulerades med JRSK-fana och plakett av ordförande Nils Andréasson. Klubbmästarna passade på att med blommor och vin avtacka just ordförande Nils och hustrun Eva för deras generösitet att gratis tillhandhålla den lokal som JRSK i många år kunnat använda vid sina klubbmöten. Stort tack Nils och Eva!

Som vanligt en innehållsrik och intressant klubbkväll i JRSKs regi!
/Ingemar Sjöstedt

Sjösäkerhetskväll 140402