Hälsningar från Sea Wind

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
26 februari, 2019
Kategori
Bakåtpil

Sea Wind meddelar här sina erfarenheter angående watermaker.

Vi har ju funderat på watermaker eller inte men än så länge inte sett något behov där vi seglat. Vi bunkrar som max 400 l vatten och klarar oss på 8 liter per dygn om vi snålar. Vi diskar och duschar normalt i saltvatten. I synnerhet på långa passager. Vi kan också tanka regnvatten rätt ner i tanken. Har flera ggr. fyllt 200 – 300 liter regnvatten  vid skyfall. Annars kan man överallt där vi varit lätt få tag i bra dricksvatten. Kostnad runt 1 kr per liter. Vi dricker alltid det vatten vi har i tanken. Har ett standard 200 mm partikel /  kolfilter mellan tank och pump. Byter filter insats med 6 – 12 månader intervall. Hitintills är vi nöjda med att inte ha en watermaker. I dessa farvatten behöver man inte det om man inte slösar väldigt mycket med vattnet så att man måste in och fylla stup i kvarten.

Vi kan dock se behovet uppstå om / när vi kommer till torra isolerad ställen som kanske atoller i stilla havet?

Hans

webbredaktör