Försäkringar: Att välja rätt försäkringsbolag?

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
6 mars, 2021
Bakåtpil

Nedan beskriver Rolf Dahlberg vad som hände efter ett inbrott ombord och försäkringsbolagets agerande efteråt.

 

Jag är fullt medveten om risken att trampa i ett getingbo, men frågan är principiellt viktig och samtidigt delvis mycket svårbesvarad. Det har ju ingen betydelse om det avser försäkring för bil, båt, mc, hus eller annat, grundprincipen för avgörandet kan i de flesta fall ändå bara baseras på samma grundpelare. Det handlar för mig då om premiestorlek, försäkringsvillkor, den information jag eventuellt tidigare fått från tillförlitliga källor samt den känsla jag får när jag kontaktar försäkringsbolaget.

Den viktigaste frågan egentligen är ju dock också den svåraste eller rent av omöjliga att få tydligt svar på innan tecknandet av försäkringen, nämligen hanterandet vid en eventuell skada. Har jag inga egna erfarenheter av det aktuella försäkringsbolaget sedan tidigare, kan jag bara läsa/ lyssna på de erfarenheter andra har. Dessvärre handlar det då ofta om folk som av olika anledningar har dåliga erfarenheter, vilket kan ge en subjektivt missvisande negativ bild av ett visst försäkringsbolag.

Dock kan i vissa fall kritiken vara så tydlig och skild från försäkringstagarens subjektiva bedömning att den faktiskt blir tillförlitlig och relevant som grund för mitt försäkringsval.

Den erfarenhet som jag vill beskriva här , handlar om skaderegleringen hos mitt nuvarande båtförsäkringsbolag, en försäkring som kommer att avslutas i juni detta år.

 

Jag tecknade en försäkring i juni 2019 med ett bolag som bl.a. Kryssarklubbens Medelhavsseglare tidigare har haft bra avtal med, vi kan kalla det A. Premien var okey och A var ju gammalt och välkänt i marina kretsar, så jag gjorde inga närmare kontroller innan jag bestämde mig.

Ett försäkringsår förflöt utan problem av något slag. Problemet började istället då vår båt råkade ut för ett inbrott i sin hemmahamn i september 2020. Båten som är långfärdsutrustad, är ständigt fullt förberedd för längre seglatser, vad gäller all navigations- och privat boendeutrustning ombord. Det enda vi tar med oss när vi åker ut och seglar är färskvaror i matväg. Allt annat finns ombord.

Vid inbrottet rensades båten på i stort sett allt av värde vad gäller navigationsutrustning (undanstoppad men ombord), husgeråd, kläder, sängkläder, TV, fiskeutrustning mm, mm. Det kändes totalt uppgivet att komma ombord och se allting upp och ner. Med tanke på allt som funnits ombord, tog det ganska lång tid att ställa samman en lista över allt som vi kunde komma på hade stulits.

Enligt informationen vi fick från skaderegleraren så gällde principen att om kvitto eller foto fanns så var utgångsersättningen 100%, i annat fall var den 50%. Lite surt, eftersom det mesta i klädväg ju inte fanns kvitton på, liksom fiskeutrustning och den utrustning där ingen garanti finns kvar.

Dock enligt A:s villkor så ersätts allt som inte är äldre än 2 år med nyvärde, vilket ju gav lite tröst i eländet. Dessbättre var ju det allra mesta av utrustningen ombord inte äldre än 5 år och hälften var inte äldre än 2 år.

 

Sammanställningen vi gjorde till A omfattade 34 punkter, där 17 st avsåg utrustning som inte var äldre än 2 år.

Det tog en tid innan vi fick något svar från A gällande ersättningen. När svaret väl kom fick jag beskedet att hopfällbara cyklar, fiskeutrustning och varma tröjor (vilka var en del av en punkt omfattande diverse olika kläder) inte räknades som normal utrustning i båten och därför skulle kunna omfattas av vår hemförsäkring i LF istället.  Jag gjorde då en skadeanmälan till dem gällande dessa delar och fick inom en dag!!! en utbetalning där delarna värderades till mellan 75-85% av nyvärdet, vilket jag tyckte var helt okey.

 

Kvar var då 32 ersättningsbara punkter, varav 16st avsåg utrustning ej äldre än 2 år, alltså ersättes med 100% av nyvärde.

Döm om min förvåning då jag såg ersättningsbeslutet, där 6 punkter ersattes med 100%, övriga 26  med 30%, ingenting däremellan?!?

Till exempel TV inköpt 2018 med kvitto, 30%, Flytoverall med foto inköpt 2018, 30%, Elkabelvinda inköpt 2019 med kvitto, 30%, osv.

Fullständigt och totalt obegripligt.

Jag skrev då naturligtvis till skaderegleraren och ifrågasatte starkt hur denna bedömning kommit till, som helt stred dels mot den muntliga information vi inledningsvis fått av skaderegleraren, men även mot A:s försäkringsvillkor.

Svaret kom i form av en justering uppåt av en del punkter; TV:n nu 50%, flytoverallen 50%, elkabelvindan 50% osv. I de flesta övriga fall inte heller i närheten av den ersättning som enligt villkoren och informationen skulle gälla.

Jag var i detta skede ganska irriterad när jag återigen skrev till A:s skadereglerare och ifrågasatte hans bedömning, eftersom den fortfarande var fullständigt obegriplig. Svaret jag fick var att det var detta som gällde.

Då var jag riktigt arg och skrev istället till skadechefen på A, för att påtala denna inkonsekventa behandling av skadeärendet. Jag fick svaret att de skulle diskutera detta internt och sedan återkomma till mig.

Efter en dryg vecka fick jag så ett svar, där alla de punkter som jag kritiserat i ärendet hade ändrats till de villkor som A har, t.ex. TV, flytoverall, elkabelvinda mm 100% osv.

 

Hela detta händelseförlopp visar enligt mig på en inte bara nonchalant utan även rent oärlig hantering av skadeärendet, där man förmodligen hoppades att jag skulle tröttna och att de skulle slippa betala ut ersättning enligt sina egna villkor. Det ska inte behövas att gå högst upp i försäkringsbolagets ledning av skadeavdelningen, för att få korrekt ersättning vid skada.

Det som jag bedömer som positivt i denna redogörelse, är att detta inte handlar om en subjektiv uppfattning av mig, att jag blivit felbehandlad, utan att siffrorna och mailkommunikationen med A i sig talar ett tydligt språk.

För min del vet jag åtminstone ett försäkringsbolag som jag aldrig mer kommer att utnyttja efter att försäkringsperioden går ut, nämligen A. Jag kan bara hoppas att ingen mer skada inträffar innan dess.

 

Sammanfattningsvis, när det gäller valet av försäkringsbolag, är ju problemet när jag inte har egen erfarenhet av tidigare skadereglering med det aktuella försäkringsbolaget, att jag bara kan gå på andras erfarenheter. Sedan är det ju också ett faktum att vilken skadereglerare jag får, också till stor del kan styra utfallet. Det vet jag av tidigare erfarenheter med andra bolag.                           Slutsatsen av detta blir att lyssna runt och gå sedan på din egen magkänsla.

Rolf Dahlberg                                                                                                                                      Theresa Marie