Försäkring

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
9 april, 2019
Kategori
Bakåtpil
Rese- & Personförsäkring                    
                     
TopSail Yachtsman’s Gold       Yachtman Silver          
  • Max 60 days away any one trip, option to extend for up to 12 months away and annually renewable thereafter       • Maximum 45 days away any one trip          
  • Cancellation £/€ 5,000       • Cancellation £3,750          
  • Medical and repatriation £/€ 5,000,000       • Medical and repatriation £5,000,000          
  • Search and Rescue £/€ 25,000       • Search and Rescue £15,000          
  • Baggage and personal belongings £/€ 3,000       • Baggage and personal belongings £2,500          
  • Personal Accident £/€ 50,000       • Personal Accident £30,000          
  • Business cover and 21 days Winter Sports       • Business cover and 17 days Winter Sports          
  • Covering your trips on yachts, tall ships and motor boats, as well as other holidays and leisure trips worldwide       • Covering your trips on yachts, tall ships and motor boats, as well as other holidays and leisure trips worldwide          
        196 EUR / 2050 SEK år          
  10% rabatt om också båtförsäkring tecknas hos TopSail                  
  Dykning djupare än 30 m täcks inte av försäkringen                  
                     
Gouda                    
  1. Komplement till hemförsäkring                  
  Med det alternativet kompletterar Gouda din hemförsäkrings reseskydd under de första 45 dagarna och ger följande:                  
  Självriskeliminering                  
  Invaliditetsbelopp                  
  Krishjälp                  
  Kompletterande egendomsskydd (kan väljas bort)                  
  Dag 46 blir komplementet en heltäckande försäkring hos oss.                  
  2. Reseförsäkring                  
  Alternativet ger dig en heltäckande reseförsäkring för hela reseperioden med möjlighet att kontakta vår alarmcentral.                  
  Personskydd                  
  Akut läkarvård                  
  Hemtransport                  
  Olycksfall                  
  Ansvarsskydd                  
  Överfallsskydd                  
  Rättsskydd                  
  Krishjälp                  
                     
  Reseförsäkring i 12 månader (inkl. egendomsskydd max 25000:-): 19 048 kr / person (exkl. egendom: 14 286kr)                  
  Farliga sporter som inte täcks av försäkringen: Dykning djupare än 30 m och Ensamsegling/extrema former av segling (t ex att korsa ett hav)                  
  Endast bosatta i Sverige kan försäkras