Styrelse & övr funktionärer

JRSK funktionärer
Ersätt '(at)' med '@'
och ' punkt ' med '.'
Ordförande Mats Wångdahl ordforande(at)jrsk punkt org
Vice ordförande Pia Fredriksson v_ordforande(at)jrsk punkt org
Sekreterare Nils Andréasson sekreterare(at)jrsk punkt org
Kassör Gunnar Frej kassor(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Lillemor Fransson Billig varvet(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Hans Fridén varvet(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Heléne Hurtig varvet(at)jrsk punkt org
Redaktör Varvet Inger Ludvig varvet(at)jrsk punkt org
Webbredaktör Hans Ohlson webbredaktor(at)jrsk punkt org
Webbutvecklare Gunnar Bulukin webbutvecklare(at)jrsk punkt org
Klubbmästare Jan Bruce klubbmastare(at)jrsk punkt org
Klubbmästare Anna Engelin klubbmastare(at)jrsk punkt org
Klubbmästare Ulf Johansson klubbmastare(at)jrsk punkt org
Klubbmästare Karin Lindqvist klubbmastare(at)jrsk punkt org
Klubbmästare Håkan Lindqvist klubbmastare(at)jrsk punkt org
Revisor Karin Andersson revisor(at)jrsk punkt org
Revisorsuppleant Klas Hagberg
Valberedning Hans Andreasson valberedningen(at)jrsk punkt org
Valberedning Peter Skoglund valberedningen(at)jrsk punkt org
Tjejsektionen Irene Böhm tjejer(at)jrsk punkt org
Tjejsektionen Annika Hagberg Thölin tjejer(at)jrsk punkt org
Mentor Webben Gunnar Bulukin gunnar(at)bulukin punkt se