Föredrag med Emma Ringqvist på Oscars Restaurang

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
10 maj, 2022
Kategori
Bakåtpil

Vi har kommit igång på allvar efter pandemin med våra klubbkvällar.
Den 6/4 kom äntligen Emma Ringqvist på vår klubbkväll. Ett 40-tal förväntansfulla
medlemmar dök upp för att lyssna på hennes spännande berättelse om sin solosegling över Atlanten.

Nio månader och 15 000 sjömil under stundtals svåra förhållanden. Mer om detta i nästa
nummer av Varvet.