Facebook

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
8 december, 2020
Kategori
Bakåtpil

Vi har ihop med styrelsen beslutat att stänga den slutna medlemssidan“Jordenruntseglarklubben
JRSK” och enbart ha den öppna sidan “JRSK Jordenrunt kvar”.
Alla inlagda poster kommer att finnas kvar men det går inte att lägga till nytt på
den vi stänger.

Att ha två Facebooksidor blir lite förvirrande och kräver onödig
administration. Vi hoppas att den öppna sidan kan tjäna som marknadsföringsplats
för klubben, Varvet och hemsidan via inlägg som hänvisar till vår verksamhet.
Inlägg som man inte vill att ”alla” ska läsa kan skickas till webredaktören så publicerar
vi detta på medlemsdelen av hemsidan.
/Webredaktören