Avseglargrupp startas

Skrivet av
Webbredaktör JRSK
Datum
22 september, 2018
Kategori
Bakåtpil

Under hösten startas en ny avseglargrupp. Tanken är att de som tänker avsegla under de kommande
1 – 5 åren träffas regelbundet för att samla och utbyta erfarenheter, stötta varandra och kanske göra
gemensamma inköp. Vi startar i oktober och träffas en gång i månaden. Om du är intresserad hör av
dig till samordnare Johan Prison, syxavita@gmail.com , tel 070-5916270.