AIS en trogen hjälp ombord. Artikel av Ludvig Hammarberg S/Y Mary af Rövarhamn

dimma_i_isbergsvatten

Nattvakten på Mary af Rövarhamn
Att inte få ihop tillräckligt mycket sömn under de långa etapperna var något som oroade familjen Hammarberg när de inledde den långsegling som kom att ta dem hela varvet runt. Men oron visade sig vara obefogad – mycket tack vare båtens AIS (Graphene CTRX från True Heading) som gav den extra trygghet som ibland kan behövas för att sova gott ombord. Här berättar Ludvig hur de löste nattvakterna ombord på Mary af Rövarhamn.
TEXT OCH FOTO: LUDVIG HAMMARBERG

Ludvig
Till havs kan sömnbrist vara en lika stor säkerhetsrisk som dålig vakthållning. Den som inte sover tillräckligt tappar snabbt kraft och omdöme, och kan bli både ouppmärksam och lynnig. Med små barn ombord kan det vara svårt att sova dagtid. För min fru Linda och mig var det därför viktigt att få ut maximalt med sömn under de timmar som barnen sov på natten – utan att för den sakens skull tulla på säkerheten.

Familjen

De flesta långseglare brukar dela in dygnet i två till fyra timmar långa vaktpass. Det funkade inte för oss. Linda behöver många timmars sammanhängande sömn, eftersom hon har svårt att somna om när hon väl har vaknat. Jag däremot kan tillgodogöra mig sömn i kortare perioder. Vakna – titta runt horisonten – och somna om igen. Linda fick därför lägga sig samtidigt som barnen på kvällarna medan jag själv varvade utkik med tupplurar i sittbrunnen. Vindrodret tog hand om styrningen, och äggklockan skötte väckningen. Men jag hade också en AIS till min hjälp.

AISen sänder och tar emot information om närliggande fartygs namn, position, kurs och fart. Räckvidden är den samma som VHFen. Tidigare innebar varje möte med stora fartyg en stor oro. Hade de sett oss? Skulle de väja? Men sedan vi skaffade AISen har de flesta fartyg väjt långt innan vi ens upptäckt dem med blotta ögat. Även när vi gått för motor.

Vi har kopplat ihop vår AIS med vår pc med navigationsprogrammet OpenCPN (www.opencpn.org) som har en rad olika inställningsmöjligheter för AIS-larm. Så skulle ett fartyg mot förmodan inte väja larmar vårt eget system istället. Men självklart ersätter AISen inte den vanliga utkiken. Det kan fortfarande finnas många flytetyg där ute som saknar AIS – oftast mindre fiskefartyg och andra segelbåtar. Men det är nästan alltid de stora havsgående fartygen som färdas snabbast.

I god sikt tar det typiskt tjugo minuter från det att ett stort snabbgående fartyg på kontrakurs dyker upp vid horisonten tills man kolliderar. Det är dessa fartyg som brukar innebära den största faran för en segelbåt på havet. Men idag är alla stora och kommersiella fartyg utrustade med AIS enligt internationell lag. Det är ytterst ovanligt att man ser ett fartyg på havet som saknar AIS. Därmed är risken för kollision med ett stort fartyg på havet närmast eliminerad.

Vetskapen om att jag blev varnad i god tid gjorde det lättare att slappna av när jag väl sov. Under lugna nätter var det därför inte ovanligt att jag fick ihop så många kvartar att jag inte behövde väcka Linda förrän vid femtiden på morgonen. Vid dåligt väder eller kustnära segling var situationen annorlunda. Då byttes vi ofta av redan vid tre-tiden. Sedan brukade jag få sova så länge jag kunde eller behövde beroende på hur natten varit.

Linda höll sig alltid vaken på sin vakt, och tog hand om barnen när de vaknade på morgonen. Detta fungerade bra för oss. Men oavsett vilket vaktsystem man kommer överens om är en grundläggande förutsättning för att sova gott ombord är att man litar på varandra – att man vet att den som har vakten faktiskt revar i tid, säger till om man behöver hjälp och aldrig slarvar med säkerhetsselen. Den tilliten tog några månader att bygga upp, men när den väl fanns där sov vi oftast lika bra till sjöss som i hamn.
________________________________________________________________________________
Fem tips för en bättre nattsömn
• Använd alltid livsele på nattvakten
• Sov med öronproppar på frivakten
• Investera i AIS med både sändare och mottagare
• Sov trångt, i sjökoj, för att motverka rullning
• Segla hellre med för lite än för mycket segel
________________________________________________________________________________

Länk till Ludvigs tips om hur man beräknar avstånd till fartyg vid horisonten.

en_ovanlig_syn_på_havet